Sal de Mar

Serveis: Assessora i gestora d’imatge personal i corporativa - Estilisme - Personal Shopper

0

SERVEI
Servei d’assessorament en imatge personal, empresarial i institucional; organitzar esdeveniments
i planificar els processos d’entrenament personal en habilitats de comunicació, protocol i usos
socials.

Assessoria cosmètica - Disseny d’Imatge Integral - Estilisme en vestuari i complements - Assesso-
ria de perruqueria - Protocol i Organització d’Esdeveniments - Usos Socials - Assessoria Estètica -

Habilitats Comunicatives - Imatge Corporativa
La teva imatge projecta les teves millors qualitats? Creus que el teu entorn percep el que realment

ets? Quan oferim una imatge adequada obtenim una millor valoració de les nostres aptituds i quali-
tats.

PUNTS TRACTATS
• Identificació de la Imatge que es projecta i la imatge a projectar
• Estudi de l’entorn personal, social i professional del client
• Estudi corporal antropomètric. Anàlisi de tipologia, proporcions, indumentària i estil
• Estudi de les necessitats en habilitats socials
• Estudi de les necessitats en comunicació
• Test de color
• Fons d’armari
• Estudi del rostre
• Correcció de inestetismes i potenciació de les qualitats
• Estilisme cabell, barbes i bigotis
• Definició de celles i òptica.
• Pautes per a la cura de la pell i d’automaquillatge
• Sessió d’estilisme i complements
• Anem de compres o t’ho porto a casa
• Entrega dels informes de pautes i consells
• Formació
• Supervisió
• Manteniment

1

OBJECTIUS

L’assessoria ens ajuda a potenciar les nostres aptituds i qualitats a través de la nostra pròpia imat-
ge. La imatge i el que un transmet ha de ser coherent.

Tots tenim una imatge i tots comuniquem a través d’ella. Ens miren abans que ens escolten; la
imatge és allò que transmetem a través de la nostra aparença, no sols física. La nostra imatge està
representada per un conjunt d’aspectes: vestuari, maquillatge, pentinat, gestos, moviments, colors,
formes, etc.

Perquè la nostra imatge coincideixi amb el que volem transmetre, hem de donar a tot una coherèn-
cia.

En aquesta primera fase mantenim una entrevista personal amb el client on coneixem la seva co-
municació verbal i no verbal, el seu to i volum de veu, els seus gestos, moviments, gustos, aficions,

estil de vida (personal i laboral) o moment vital en el qual es troba, entre altres coses. Estudiem
l’objectiu que l’ha portat fins nosaltres i les principals qualitats que vol transmetre o potenciar.
El nostre objectiu final és adaptar la seva imatge a les seves necessitats i entorn.

LOOKS

Realitzem una proposta d’estilisme per a trobar l’equilibri entre imatge i bellesa, conjugant les quali-
tats que es volen transmetre amb el que més afavoreix. I tot això adaptat al propi estil.

En aquesta fase, presentem una sèrie de propostes per als diferents escenaris en els quals es
mourà la persona, posant en pràctica les pautes treballades en els objectius. Es revisa l’harmonia

de color a la qual pertany, volums, tipus de peces o línies que s’han de tenir en compte per a acon-
seguir la millor imatge.

Es revisen totes les opcions i es contrasten amb el client de manera que, en finalitzar aquesta fase,
obtingui una completa idea d’aquelles propostes que, adaptades al seu estil, compondran la seva
imatge final.

INFORME DETALLAT

Entreguem un dossier que reflecteix tot l’estudi realitzat anteriorment, tant d’estilisme com de co-
municació en general.

Es tracta de donar coherència a tot el que significa imatge i, per tant, donem indicacions molt
concretes sobre cabell, maquillatge, accessoris, gestos, llenguatge, veu, moviments, comunicació
verbal i no verbal, etc. En definitiva, a través d’un pla d’acció s’informarà el client sobre com treballar
els aspectes més rellevants i que més influeixen en la imatge que vol projectar.
Juntament amb el pla d’acció es poden realitzar altres serveis addicionals, si així es desitja, com a

estudi de guarda-roba, disseny de fons d’armari, personal shopper, nutrició, maquillatge, entrena-
ment personal o comunicació, entre altres. 2

A part, oferim un seguiment de forma continuada i sostinguda en el temps, amb la finalitat de tre-
ballar l’evolució de la imatge en el moment en que es necessiti (per exemple, un canvi de situació

laboral o un canvi d’estatus personal).

1) PLA BÀSIC
Treus partit de la teva imatge o creus que la podries potenciar més?
Et donem la clau per millorar la imatge que projectes.

Establim els pilars del teu look. Una bona base són els fonaments per reafirmar la teva autoesti-
ma personal. És un PLA dirigit a l’àmbit PERSONAL

A partir d’aquí, tu decideixes fins on vols arribar
PREU: 530 € - 10 hores treballant per a tu (IVA INCLÒS)

2) PLA PROFESSIONAL
Establim les bases per una bona imatge personal i professional. A part, et facilitem les eines per
sentir-te molt segur en tot el que projectes.
Necessites reforçar diferents aspectes de la teva imatge per arribar més lluny i treure el millor de
tu mateix en l’àmbit personal i professional. Estàs en bones mans, t’ajudem.
Potenciem cadascun dels aspectes que et poden fer ARRIBAR allà on t’has plantejat.
T’ensenyem com arribar a tenir una imatge amb un estil propi i coherent en l’àmbit personal i
professional, ho supervisem i el més important com mantenir-la.
PREU: 850 € - 20 hores treballant per a tu (IVA INCLÒS)

3) PLA PRÈMIUM

Et trobem la millor versió de tu mateix en l’àmbit personal i professional, que sumin conjunta-
ment, que siguin del tot coherents i que et FACILITIN aconseguir els objectius que t’has establert.

Malauradament en aquests dies, no en tenim prou en ser un gran professional; cal projectar una
bona imatge que t’obri les portes de les diferents oportunitats, que hem d’anar provocant que
passin. És un pla PERSONALITZAT pels perfeccionistes, pels exigents amb ells mateixos. Pels
que no es conformen en treure el bo, el millor de cadascú... sinó que van més enllà. Nosaltres t’hi
acompanyem.
PREU: 1250 € - 40 hores treballant per a tu (IVA INCLÒS)

4) FORMACIÓ: ESTILISME + PERSONAL SHOPPER PRO
Vols convertir-te en un/a assessor/a d’imatge. Aprèn les bases de l’ESTILISME, els sistemes de
treball del PERSONAL SHOPPER amb una explicació acurada dels pilars de la imatge personal.
Aquest curs personalitzat per cada alumne i adaptat 100% a la disponibilitat horària d’aquest/a
et permetrà un ASSESSORAMENT PROFESSIONAL en les diferents àrees que integren la imatge
personal:

Cures estètiques facials i corporals, maquillatge, perruqueria, vestuari, usos socials i comunica-
ció.

Aquest curs és:

• On-line amb classes privades virtuals, amb una flexibilitat horària i una adaptabilitat de con-
tinguts a cada alumne per assolir els objectius marcats.

• Presencial. Oferim l’oportunitat única de fer pràctiques presencials (a Girona i Barcelona) per
aprendre sobre el terreny el que el món digital no pot substituir. (Àmbit d’actuació: Barcelona i
Girona). Seguiment estricte de les normes de prevenció i protecció legal actual.

Avantatges:
• 100% personalitzat
• 100% adaptable i flexible a cadascú
• Saldemar Híbrid System (on-line + presencial)
• Professora privada a la teva disposició 30 hores.

• Assoliment d’objectius que és convertir-te amb un/a professional en l’assessorament perso-
nal, estilisme i personal shopper

Temari:
• Iconologia de la imatge. Analitza la teva pròpia imatge i la dels altres
• De professió Personal Shopper, tot el que has de saber
• Tipologies corporals femenines i masculines – correcció de siluetes
• Introducció a la història de la moda: Les peces i els protagonistes que van marcar les fites
més importants
• Les tendències de moda actual
• Tot sobre els teixits
• Descobrim les rutes de compres més interessants
• Com treure el màxim partit al teu armari
• Test de color: Quins són els colors que més t’afavoreixen
• Com fer la maleta perfecta pels teus viatges
• Mercat laboral i orientació a la professió
PREU: 850 € - 30 hores treballant per a tu (IVA INCLÒS)

Informació addicional