Cristina Simon

Cristina Simon i Mencion. Advocada i mediadora civil i mercantil

Més de 20 anys d’experiència, en resolució amistosa i/o judicial.

Experts en comunicació i gestió de conflictes legals.

Mediació prèvia a la via judicial. Tracte directe amb les persones i acompanyament en el procés.

DRET PRIVAT:

Especialistes en Dret Agrari, Dret Hereditari i de Família. Dret immobiliari.

Àrees tècniques: dret constructiu –defectes i danys-, dret del territori, particions, accessos, delimitacions de finques i servituds.

DRET PÚBLIC:

Reclamacions per a la Responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Reclamacions de tributs. Llicències, permisos, expedients sancionadors, subvencions i ajuts.

DADES DE CONTACTE:

Email:  cristinasimon@bufetsimon.com 

Telèfon: 972 223992