Cristina Simon i Mencion - Mètode personalitzat MetaphorLife

Programa per a centres docents.

600.00
  • Gestió de la comunicació entre l’equip docent i amb els alumnes.
  • Assertivitat i creativitat. Mètode únic registrat.
  • Personalització per a cada centre.  

PREU: 600,00€ (a definir segons el nombre de membres i programa escollit)

CLÀUSULA D’ENVIAMENT, GARANTIA I DEVOLUCIÓ:

Cristina Simon i Mencion –sota la marca MetaphorLife Cristina Simon- informa al client/empresa/centre docent, que el desevolupament de la seva tasca o la prestació de serveis com a formadora en habilitats comunicatives i lideratge personal, la duu a terme sota el règim de prestació de serveis professionals, i per tant,  sota les obligacions per al prestador de serveis establertes a l’articulat de la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

A l’inici de cada programa formatiu o sessió individual, serà necessari signar el full de protecció de dades de caràcter personal, que li facilitarem en el seu moment..

A través de la plataforma GIRONAZON ofereix la prestació de serveis i assessorament on line (videotrucada, Zoom, etc) i la política d’enviament (de materials escrits o altri) serà preferentment, mitjançant correu electrònic. També es poden prestar serveis de forma presencial una vegada acordat amb el client i si les mesures sanitàries ho permeten. Pel que fa a la garantia de devolucions, en cas de rebre algun producte en paper malmès, es tornarà a enviar al client, en el termini més breu possible, i sense cap cost afegit.

Si fos necessari modificar alguna sessió (presencial o on line) i el client ho comunica amb una antelació mínima de 48 hores, es reprogramarà sense cap cost afegit. Per a qualsevol dubte, i concreció o suggereiment, podeu contactar al mail: metaphorlifeproject@gmail.com.