Cristina Simon i Mencion - Gestió de la comunicació en equips de treball

Estudi de l’equip, test individual i anàlisi grupal.

300.00

Anàlisi individual inclòs, fins a 5 membres. Detalls a consultar en cada cas.

  • Graduada en Lideratge personal i Gestió d’equips.
  • Títol de facilitadora per a l’Instituto de Comunicación.
  • Formadora en el coneixement dels membres de l’equip i formació pràctica en tècniques de comunicació (mètode acreditat en nombrosos països i de més de 10 anys d’experiència).
  • Practitioner de PNL per a les habilitats comunicatives.
  • Especialitzada en Tècniques de Neuroeducació.
  • Especialitzada en Mètode Montessori .

Objectiu i finalitat dels serveis prestats:

  • En els moments actuals la comunicació esdevé un element clau per al benestar personal i laboral.
  • La gestió dels conflictes i l‘adquisició d’habilitats comunicatives, per  a evitar-los o resoldre’ls, és una peça imprescindible per a una mejor eficiència i benestar a l’empresa, a l’entorn laboral (privat o en l’administració pública).

CLÀUSULA D’ENVIAMENT, GARANTIA I DEVOLUCIÓ:

Cristina Simon i Mencion –sota la marca MetaphorLife Cristina Simon- informa al client/empresa/centre docent, que el desevolupament de la seva tasca o la prestació de serveis com a formadora en habilitats comunicatives i lideratge personal, la duu a terme sota el règim de prestació de serveis professionals, i per tant,  sota les obligacions per al prestador de serveis establertes a l’articulat de la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

A l’inici de cada programa formatiu o sessió individual, serà necessari signar el full de protecció de dades de caràcter personal, que li facilitarem en el seu moment..

A través de la plataforma GIRONAZON ofereix la prestació de serveis i assessorament on line (videotrucada, Zoom, etc) i la política d’enviament (de materials escrits o altri) serà preferentment, mitjançant correu electrònic. També es poden prestar serveis de forma presencial una vegada acordat amb el client i si les mesures sanitàries ho permeten. Pel que fa a la garantia de devolucions, en cas de rebre algun producte en paper malmès, es tornarà a enviar al client, en el termini més breu possible, i sense cap cost afegit.

Si fos necessari modificar alguna sessió (presencial o on line) i el client ho comunica amb una antelació mínima de 48 hores, es reprogramarà sense cap cost afegit. Per a qualsevol dubte, i concreció o suggereiment, podeu contactar al mail: metaphorlifeproject@gmail.com.