Domia Global - Responsabilitat mèdica i/o responsabilitat patrimonial

La situació clínica d’una persona propera sempre ens crea dubtes sobre la gestió que s’ha fet de la seva evolució mèdica, sigui quin sigui el desenllaç del pacient.

60.00

Sempre busquem respostes a molts interrogants.

Volem saber si el procediment que s’ha seguit es el que s’havia d’aplicar a cada moment.

Assessorament sobre quin es el procés a seguir per a trobar la contesta a aquestes preguntes i quina es la conseqüència dels errors comesos.  

Primera sessió: 60 €

POLITICA DE CANCEL·LACIÓ

Si el servei no es pot prestar per causa imputable a DOMIA GLOBAL, es farà reemborsament de l’import total del servei contractat.

Si el servei no es porta a terme perquè el client desisteix amb una antelació inferior a 24 hores, es reemborsarà el 50%