Domia Global - Mediació familiar

Les relacions familiars en ocasions son complexes i sorgeixen conflictes a vegades, difícils de gestionar.

80.00

L’ajuda d’un professional en mediació facilita arribar a una solució a aquests conflictes. Si et trobes en aquesta situació, et podem ajudar.

Primera sessió: 80 €

POLITICA DE CANCEL·LACIÓ

Si el servei no es pot prestar per causa imputable a DOMIA GLOBAL, es farà reemborsament de l’import total del servei contractat.

Si el servei no es porta a terme perquè el client desisteix amb una antelació inferior a 24 hores, es reemborsarà el 50%