Bufet Simon - Consultes

Consultes afers legals de resolució immediata.

60.00

1.1) Consultes afers legals de resolució immediata: preu 60€.

1.2) Consultes de major complexitat amb estudi previ: preu 80 €

1.3) Consultes entre parts, amb negociació, i /o de mediació de conflictes : preu 100 € (s’atendrà la complexitat i al temps dedicat).

CLÀUSULA D’ENVIAMENT, GARANTIA I DEVOLUCIÓ:

Cristina Simon i Mencion –sota la marca Bufet Simon- , advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d Advocats de Girona (ICAG),  sota el número 2074,  informa al client que el seu exercici professional com a advocada, es duu a terme d’acord amb l’ establert a la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, estarà sotmès al Estatuto General de La Abogacía Española, la Normativa  de l’Advocacia Catalana i als Estatuts Col·legials. Aquesta normativa és consultable a través de la plana web de l’ICAG.

Que aquest document recull les obligacions per al prestador de serveis establertes a l’articulat de la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. L’advocada que presta els serveis  compleix amb tots els requisits de qualificació i col·legiació exigits, que són:

D’acord amb allò establert als articles 9 i 11 del Estatuto General de la Abogacía Española, podran exercir com a advocats els llicenciats en Dret col·legiats com a en exercici,  extrem que l’ ADVOCADA sota signant compleix rigorosament. Alhora que també es troba al corrent de pagament de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreix l’exercici de la seva professió i la prestació els seus serveis com a advocada.

A través de la plataforma GIRONAZON ofereix la prestació de serveis i assessorament on line (videotrucada, Zoom, etc) i la política d’enviament (de materials en paper o altri) serà mitjançant correu electrònic.

Pel que fa a la garantia de devolucions, en cas de rebre algun producte en paper malmès, es tornarà a enviar al client, en el termini més breu possible. També en el cas de tenir concertada una consulta, i de sorgir la impossibilitat del client, se li facilitarà una nova cita per un nou dia, sense cap cost afegit. La resta de condicions es regirà per les normes de L’Advocacia abans indicades.